Tietosuoja

Me arvostamme yksityisyyttäsi ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tarjoamme kiinteistöhuoltopalveluita taloyhtiöiden käyttöön ja huolehdimme taloyhtiöasiakkaiden asukkaiden huoltopyynnöistä. Pääsääntöisesti keräämiemme asukkaiden henkilötietojen osalta asukkaan taloyhtiö toimii kyseessä olevan rekisterin rekisterinpitäjänä. Käsittelemme taloyhtiön rekisteriin kuuluvia henkilötietoja monipuolisten kiinteistöhuoltopalveluiden tarjoamiseksi taloyhtiön lukuun. Toimimme henkilötietojen rekisterinpitäjänä tilaaja-asiakkaana (kuten taloyhtiöt) toimivien tahojen päättäjien ja yhteyshenkilöiden yhteystietojen osalta ja silloin kun asiakassuhde syntyy meidän ja asukkaan välille suoraan esim. ovenavauspalveluun liittyen.

Tietosuojaselosteissa kerromme sinulle rekisterinpitäjänä keräämiemme henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. Lisäksi yksittäisillä palveluilla ja rekistereillä voi olla tätä kuvausta täydentäviä tietosuojakäytänteitä. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteisiin tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen, voit olla yhteydessä tietosuoja@kotikatu.fi. Talosyke kuuluu Kotikadun kanssa samaan konserniin, PHM Groupiin.

Tietosuojaseloste asiakkuus ja markkinointi